Publikováno Napsat komentář

Zvládnete trénink „Rocky IV“?

číst dál >>

tréninkové montáže Rocky Balboa nejsou nic legendárního a montáž Rocky IV je vrcholem Rocky awesomeness. Cestuje do bývalého Sovětského svazu a připravuje se na svůj boj s vyčerpávajícím dřevorubeckým tréninkem v hořké ruské zimě.

na první pohled …

Publikováno Napsat komentář

jak funguje regenerační tepelné oxidační činidlo?

Fáze destrukce znečišťujících látek

jak funguje regenerační tepelné oxidační činidlo?1. Proces začíná vysokotlakým přívodním ventilátorem, který nutí výfukové plyny do regeneračního tepelného oxidačního činidla.

2. Ventily vstupních spínačů nasměrují vzduch naložený znečišťujícími látkami do jedné z kanystrů pro rekuperaci energie.

3. Vzduch pokračuje v cestě …

Publikováno Napsat komentář

pravidlo šesti, základní funkce pro efektivní replikaci viru Sendai defektní interferující RNA.

abstrakt

přidání genomického ribozymu viru hepatitidy delta k 3 ‚ koncové sekvenci defektní interferující RNA viru Sendai (DI-H4) umožnilo reprodukovatelnou a účinnou replikaci této RNA virovými funkcemi exprimovanými z klonovaných genů, když byla di RNA syntetizována z plazmidu. Omezené nukleotidové …