Publikováno Napsat komentář

Plenitude

Plenitude je slovo, které pochází přímo z latinského plenitudo, což je v předponě „Plenus“, což znamená úplné nebo úplné, nejednoznačné, je to spojeno s indicko-Evropským slovem Pel, které označuje velikost. Proto je plnost vždy označována jako úplná, plná nebo spokojená.

v jiných definicích zjistíme, že vstup do stavu plnosti znamená Cítit se úplný, že nic, co vám chybí, a to vás může vést k dosažení extáze a pocitu velkého štěstí po delší chvíle. Stejně tak se toto slovo často používá k označení integrální, šťastné a odpovědné osoby.

Disambiguation of plnosti

abychom pochopili nejvhodnější definici, musíme hledat její kořen, který bude definovat, jaký je její význam podle jeho literární definice, a v případě plnosti zjistíme, že pochází ze spojení předpony plenus a přípony tudo, tvořící slovo plenustudo.

plnost

předpona „Plenus“ nyní znamená úplnou, zatímco přípona „Tudo“ se stává abstraktní kvalitou, takže se rozumí, že plnost se stává abstraktním celkem, který by byl použit k definování, že něco je úplné, ale aniž by věděl, co to doplňuje.

nedefinované štěstí

jedním z hlavních použití, které je dnes dáno slovu, je katalogizovat okamžik nevysvětlitelného štěstí, ve kterém je člověk plný štěstí, ale to přichází k dosažení cíle nebo nějakého jiného nehmatatelného nebo sentimentálního aspektu, který ho vede k tomu, aby byl šťastný.

v tomto ohledu se plnost stává pocitem radosti, který naplňuje duši a dává odpočinek úzkostem, pocit, že jste dosáhli cíle a jste na vrcholu té hory, která vás tolik stála, abyste vyšplhali. Tím, že je v plnosti, duše dosáhne stavu štěstí, který je zřídka dosažen a trvá okamžiky, které se stanou věčnými v paměti.

apogee

dalším nástrojem, který je často dán plnosti, je ten, který odkazuje na okamžik, který je v nejvyšším okamžiku, nejintenzivnější a s nímž se nejvíce těší. Příkladem této definice je, když se používá k mluvení o nejlepší části sezóny, jako je podzim, léto, jaro nebo zima.

zde také zjistíme, že se používá k mluvení o intenzivnějších okamžicích sezóny televizního pořadu, jako například: „teorie Velkého třesku najde svou plnost v šesté sezóně“, což znamená, že v šesté sezóně se show stává zajímavější.

Fáze plnosti

dokonce i v těchto dobách se říká, že lidé, kteří dosáhli půl století života, tedy 50 let, vstoupili do své fáze plnosti, když se jim podařilo projít věkem mladého dospělého a připravit se na zralost, být stále člověkem schopným pracovat, se zdravým tělem a bez únavy let.

ne nutně plnost života by měla začít ve věku 50 let, odborníci říkají, že začíná, když se v bytosti sbližuje řada faktorů, jako je intelektuální zralost, zdraví, vitalita, profesionální a rodinná pevnost. To znamená, že použití, které má být dáno tomuto slovu s ohledem na život, musí být popis lidí, kteří mají výše uvedené vlastnosti.

Synonyma plnosti

některá synonyma plnosti jsou: apogee, štěstí, vrchol, nádhera, vrchol, vrchol, extáze, totalita, sytost

Antonyma plnosti

některé Antonyma plnosti jsou: smutek, prázdnota, úzkost, postrádající, Západ slunce, banální, agónie, nepodstatná, triviální, chybí, jasná, poušť, bez, povrchní, oslabení, zatmění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.