Publikováno Napsat komentář

QuickBooks 2019 přiřazení portů brány Firewall

možná si ani neuvědomujete, že „přiřazení portů brány firewall“ pro QuickBooks (Desktop) 2019 se liší a nemluvím jen o číslech portů. Celý mechanismus je pro rok 2019 odlišný, protože nejnovější verze QuickBooks (Desktop) používají spíše „dynamické přiřazení portů“ než statické rozsahy portů.

po celá léta používá QuickBooks algoritmus pro přiřazení portů brány firewall, které potřebují produkty QuickBooks pro stolní počítače při spuštění v režimu pro více uživatelů. Algoritmus postupně zvyšoval přiřazení portů v široké škále dostupných portů Microsoft definovaných pro bránu firewall systému Windows. Například v roce 2018 musely být otevřeny následující porty, aby QuickBooks správně fungoval v režimu pro více uživatelů: 8019, 56728, 55378-55382, ať už používáte konfiguraci sítě klient-server nebo peer-to-peer.

v některých předchozích letech došlo ke konfliktům portů mezi QuickBooks a některými komponentami operačního systému Microsoft, zejména Microsoft DNS, což je služba Windows Server související s Windows.“Ale i když komponenty Microsoft OS nebyly zdrojem konfliktu, jiné programy a služby běžící na počítači hostujícím QuickBooks by mohly zasahovat do síťových operací QuickBooks využitím některých nebo všech portů brány firewall. V závažných případech může konflikt dokonce zabránit spuštění databázového serveru QuickBooks (služba windows) po kontrolovaném nebo neočekávaném vypnutí počítače hostujícího QuickBooks.

Chcete-li snížit Potenciál konfliktů tohoto typu a související víceuživatelské síťové operace QuickBooks Desktop, Intuit změnil způsob, jakým přiděluje porty brány firewall pro produkty 2019 Desktop QuickBooks. Novoroční produkty budou nyní používat „dynamické přiřazení portů“, aby zajistily, že QuickBooks dostane exkluzivitu portů kontrolou všech ostatních přiřazení portů během instalace a výběrem pouze nepoužívaného portu pro operace QuickBooks.

pro rok 2019 bude formát portu pro plochu QuickBooks 8019, XXXXX, kde XXXXX představuje specificky přiřazené číslo portu (jak je znázorněno na obrázku níže v „červeném poli“.“Pro usnadnění této nové funkce byla do Nástroje Správce databázového serveru QuickBooks přidána nová karta „Port Monitor“ (zobrazená níže zvýrazněná v „modrém poli“).

×

QB2019_QBDBSM_Port-monitor-tab

QB2019_QBDBSM_Port-monitor-tab

pokud je databázový Server QuickBooks nainstalován buď během možnosti instalace QuickBooks (plná aplikace) nakonfigurované pro hostování firemních souborů, nebo během Možnosti QuickBooks Database Server (pouze) pro hostování firemních souborů, součástí nového procesu je identifikace a přiřazení příslušného čísla portu.

protože uživatelům QuickBooks je k dispozici pouze nejaktuálnější verze Správce databázového serveru QuickBooks, a to navzdory skutečnosti, že instalace s víceletými verzemi QuickBooks budou mít na svém počítači spuštěnou každou z příslušných verzí skutečného databázového serveru QuickBooks (služba Windows), nový nástroj „Manager“ zobrazí seznam „počátečního portu“ příslušného rozsahu portů pro každý starší rok detekovaných QuickBooků. Ve výše uvedeném příkladu si všimnete, že verze QuickBooks 2016, 2017 a 2018 jsou uvedeny na kartě Port Monitor spolu s QuickBooks 2019.

když se Správce databázového serveru QuickBooks používá k „skenování“ různých složek (Windows directory) obsahujících soubory společnosti QuickBooks, což je výchozí proces, kde .QBW.nd (network deskriptor) soubory jsou vytvořeny, nové přiřazení portu serveru je zapsán do .QBW.aplikace QuickBooks pracuje jako „klient“ počítače bude usilovat o přístup k databázovému serveru QuickBooks na určeném hostitelském počítači přes specificky přiřazené ‚ číslo portu.‘

×

QB2019_QB-nd-file_w_new_port-assignment

poznámka: na výše uvedeném obrázku byla adresa ServerIP z bezpečnostních důvodů maskována.

QB2019_QB-nd-file_w_new_port-přiřazení

vzhledem k tomu, že po počáteční instalaci QuickBooks 2019 a přiřazení portu serveru by mohly vzniknout potenciální problémy, Intuit poskytl způsob, jak znovu přiřadit (nazývají to „Obnovit“) přiřazení portu; pokud se předchozí přiřazení portu stane v rozporu s nějakou později nainstalovanou nebo aktualizovanou službou Windows nebo jinou softwarovou aplikací, která se pokouší použít stejný port. (Zvýrazněno v „zeleném poli“ na obrázku níže.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.