Posted on Hozzászólás most!

Fejezet 3.18 személyzeti irányítási terv

fejezet 3.18 személyzeti irányítási terv

szakaszok:

3.18.010 hatókör és cél.

3.18.020 diszkrimináció tilos.

3.18.030 alkalmazás.

3.18.040 személyzeti szabályok.

3.18.050 mentesített alkalmazottak.

3.18.010 hatókör és cél.

A. Ez a fejezet az önkormányzat valamennyi osztályára vonatkozik. Ez a fejezet nem vonatkozik a Skagway iskolai körzetre.

B. Ennek a fejezetnek és a 3.18.040.szakasz szerint elfogadott személyzeti szabályoknak az a célja, hogy meghatározza azokat az elveket és gyakorlatokat, amelyeket az önkormányzatnak be kell tartania személyzeti rendszerének igazgatása során, és célja a foglalkoztatás érdeme elvén alapuló tisztességes és egységes személyzeti igazgatási rendszer létrehozása. “A foglalkoztatás érdemének elve”:

1. Munkavállalók toborzása, kiválasztása és előléptetése tudásuk, készségük, képességük és a munka elvégzésére való hajlandóságuk alapján, beleértve a képzett pályázók nyílt megfontolását az első kinevezésre;

2. Az állandó vagy próbaidős státuszú munkavállalók megtartása a munkateljesítmény és a viselkedés alapján, beleértve az ésszerű erőfeszítéseket az ideiglenes időtartamra a nem megfelelő teljesítmény vagy az elfogadhatatlan viselkedés kijavítására, és az OK elkülönítése;

3. A munkavállalók és a pályázók egyenlő bánásmódja kizárólag a tudás, a készség, a képesség és a munka elvégzésére való hajlandóság tekintetében;

4. A díjazás mértéke a hozzárendelt és elvégzett munka alapján; és

5. A munkavállalók kiválasztása és megtartása biztonságos a politikai befolyásoktól.

(Ord. 11-05, módosítva, 06/23/2011; Ord. 92-13, hozzáadva, 05/21/1992)

3.18.020 diszkrimináció tilos.

Skagway Önkormányzatának az a politikája, hogy a toborzás, A Foglalkoztatás, a kompenzáció, az előléptetés és minden más foglalkoztatási feltétel tekintetében nem tesz különbséget faj, bőrszín vagy nemzeti származás, vallás vagy hitvallás, nem, életkor, testi vagy szellemi fogyatékosság, családi állapot, családi állapot megváltozása, terhesség vagy szülői állapot alapján. Az önkormányzat nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést a fogyatékkal élő pályázókkal vagy munkavállalókkal szemben a foglalkoztatási tevékenységek során, feltéve, hogy az a személy, ésszerű szállással vagy anélkül, elláthatja a munka alapvető funkcióit. Az önkormányzat politikája az is, hogy nem tesz különbséget az ember politikai véleménye vagy hovatartozása alapján. Egyetlen alkalmazott sem segíthet, felbujtás, kényszeríteni, kényszeríteni vagy összeesküdni egy másik alkalmazott mentesítésére vagy lemondására illegális diszkriminatív tényezők miatt.

(Ord. 11-05, Módosítva, 06/23/2011; Ord. 92-13, Hozzáadva, 05/21/1992)

3.18.030 Adminisztráció.

a 3.01.095 szakaszban megállapítottak szerint a városvezető átfogó hatáskörrel és felelősséggel tartozik az összes önkormányzati osztály személyzeti irányításáért. Hivatkozás a 3.01. szakaszra.095(C) (7) bekezdés, az igazgató személyzeti tisztviselőként szolgál, kivéve, ha a közgyűlés felhatalmazza az igazgatót személyzeti tisztviselő kinevezésére.

(Ord. 11-05, módosítva, 06/23/2011; Ord. 92-13, hozzáadva, 05/21/1992)

3.18.040 személyzeti szabályok.

A. a közgyűlés határozattal elfogadja azokat a személyzeti szabályokat, amelyek e fejezet céljainak megvalósításához és e személyzeti irányítási terv végrehajtásához szükségesek.

B. A személyzeti szabályzat a következőket írja elő:

1. Pozícióosztályozási terv elkészítése, karbantartása és adminisztrációja;

2. Kompenzációs terv elkészítése, karbantartása és adminisztrációja;

3. Alkalmazotti felvételi, vizsgálati és kiválasztási módszerek alkalmazása, amelyek tisztességesen tesztelik a vizsgált személy tudását, készségét, képességét és hajlandóságát azon pozíció vagy osztály feladatainak ellátására, amelyre a munkát keresik;

4. Az önkormányzati szolgálatba történő kinevezések módszerei és típusai, valamint a megfelelő próbaidők;

5. Munkaidő és önkormányzati Ünnepek;

6. Eljárások a teljesítményértékelések elvégzésére;

7. Munkavállalói képzési programok fejlesztése;

8. A szabadság politika;

9. Lemondási és önkéntes lefokozási eljárások;

10. Eljárások a vitatott személyzeti intézkedések felülvizsgálatára, valamint a munkavállalói sérelmek és fellebbezések megoldására;

11. Politikák és eljárások a munkaerő csökkentésére;

12. A tiltott vagy korlátozott tevékenységeket szabályozó politikák és eljárások, ideértve, de nem kizárólagosan a politikai tevékenységeket, a foglalkoztatási megkülönböztetést, a zaklatást, a nepotizmust, a kábítószer-és alkoholfogyasztást, valamint a foglalkoztatáson kívüli tevékenységeket;

13. A munkavállalók kompenzációjára és visszatérítésére vonatkozó eljárások; és

14. Az e fejezet végrehajtásához és végrehajtásához szükséges egyéb kérdések.

(Ord. 11-05, módosítva, 06/23/2011; Ord. 92-13, hozzáadva, 05/21/1992)

3.18.050 mentesített alkalmazottak.

a személyzeti menedzsment terv a város önkormányzatának minden alkalmazottjára vonatkozik, kivéve a mentesített alkalmazottakat. A mentesített alkalmazottak olyan alkalmazottak, akiknek a pozícióit olyan személy tölti be, aki a kerület közgyűlésének örömére szolgál, és akiknek a munkaviszonyát a kerület közgyűlése határozza meg. A mentesített pozíciók a városvezető, a város jegyzője, a város pénztárosa, a rendőrfőnök, a klinika ügyvezető igazgatója és a város ügyvédje. A mentesített munkavállalóra a személyzeti menedzsment terv rendelkezései vonatkoznak, kivéve, ha a munkavállaló munkaszerződése másként rendelkezik. A panaszra, a fegyelemre és az értékelési eljárásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, kivéve, ha a mentesített munkavállaló bármikor indoklás nélkül felmondható, kivéve, ha a munkavállaló munkaszerződésének írásbeli feltétele kifejezetten másként rendelkezik.

(Ord. 11-05, Módosított, 06/23/2011; Ord. 92-13, hozzáadva, 05/21/1992)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.