Publisert Legg igjen en kommentar

Kapittel 3.18 PERSONAL MANAGEMENT PLAN

Kapittel 3.18 PERSONAL MANAGEMENT PLAN

Seksjoner:

3.18.010 Omfang og formål.

3.18.020 Diskriminering forbudt.

3.18.030 Administrasjon.

3.18.040 Personell regler.

3.18.050 Fritatt ansatte.

3.18.010 Omfang og formål.

A. dette kapittelet gjelder for alle avdelinger i kommunen. Dette kapittelet gjelder ikke For Skagway Skolekrets.

B. 3.18.040 å fastsette prinsipper og praksis som skal følges av kommunen i forvaltningen av sitt personalsystem og er ment å etablere en rettferdig og ensartet system for personaladministrasjon basert på fortjeneste prinsippet om sysselsetting. «Merit principle of employment» betyr:

1. Rekruttering, valg og fremme ansatte på grunnlag av deres kunnskap, ferdigheter, evne og vilje til å utføre arbeidet, herunder åpen vurdering av kvalifiserte søkere for første avtale;

2. Oppbevaring av ansatte med permanent eller prøvetid status på grunnlag av jobb ytelse og atferd, inkludert rimelig innsats av midlertidig varighet for korrigering av utilstrekkelig ytelse eller uakseptabel atferd, og separasjon for årsak;

3. Likebehandling av ansatte og søkere med hensyn bare til kunnskap, ferdigheter, evne og vilje til å utføre arbeidet;

4. Lønnssatser basert på arbeidet tildelt og utført; og

5. Valg og oppbevaring av ansatte sikre fra politiske påvirkninger.

(Ord. 11-05, Endret, 06/23/2011; Ord. 92-13, Lagt Til, 05/21/1992)

3.18.020 Diskriminering forbudt.

Det er skagways politikk å ikke diskriminere i rekruttering, ansettelse, kompensasjon, forfremmelse og alle andre ansettelsesforhold på grunnlag av rase, farge eller nasjonal opprinnelse, religion eller tro, kjønn, alder, fysiske eller mentale funksjonshemninger, sivilstatus, endringer i sivilstatus, graviditet eller foreldre. Kommunen skal ikke diskriminere funksjonshemmede søkere eller arbeidstakere i ansettelseshandlinger, forutsatt at personen, med eller uten rimelig innkvartering, kan utføre de grunnleggende funksjonene i jobben. Det er også kommunens politikk å ikke diskriminere på grunnlag av en persons politiske meninger eller tilhørighet. Ingen ansatt skal hjelpe, abet, tvinge, tvinge eller konspirere for å slippe ut eller få en annen ansatt til å trekke seg på grunn av ulovlige diskriminerende faktorer.

(Ord. 11-05, Endret, 06/23/2011; Ord. 92-13, Lagt Til, 05/21/1992)

3.18.030 Administrasjon.

som fastsatt I Punkt 3.01.095, skal borough manager ha overordnet myndighet og ansvar for personalforvaltning for alle kommunale avdelinger. Med henvisning Til Punkt 3.01.095 (C) (7), skal lederen tjene som personelloffiser, med mindre forsamlingen tillater lederen å utnevne en personelloffiser.

(Ord. 11-05, Endret, 06/23/2011; Ord. 92-13, Lagt Til, 05/21/1992)

3.18.040 Personell regler.

a. forsamlingen skal ved vedtak vedta de personalregler som måtte være nødvendige for å gjennomføre formålene i dette kapittel og gjennomføre denne personalstyringsplanen.

B. personellreglene skal fastsette:

1. Forberedelse, vedlikehold og administrasjon av en posisjonsklassifiseringsplan;

2. Forberedelse, vedlikehold og administrasjon av en kompensasjonsplan;

3. Bruk av rekrutterings -, eksamens-og utvalgsmetoder som rettferdig vil teste kunnskap, ferdigheter,evne og vilje til den undersøkte personen for å utføre oppgavene til stillingen eller klassen som det søkes arbeid for;

4. Metoder og typer avtaler til kommunal tjeneste og passende prøvetid;

5. Arbeidstid og kommunale helligdager;

6. Prosedyrer for gjennomføring av ytelsesevalueringer;

7. Utviklingen av ansattes treningsprogrammer;

8. En permisjon politikk;

9. Prosedyrer for oppsigelse og frivillig degradering;

10. Prosedyrer for gjennomgang av omstridte personalhandlinger og oppløsning av ansattes klager og klager;

11. Retningslinjer og prosedyrer for reduksjon i arbeidsstyrken;

12. Retningslinjer og prosedyrer som regulerer forbudte eller begrensede aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, politiske aktiviteter, diskriminering, trakassering, nepotisme, bruk av narkotika og alkohol og utenfor sysselsetting;

13. Prosedyrer for kompensasjon og refusjon av ansatte; og

14. Andre forhold som måtte være nødvendige for å gjennomføre og håndheve dette kapitlet.

(Ord. 11-05, Endret, 06/23/2011; Ord. 92-13, Lagt Til, 05/21/1992)

3.18.050 Fritatt ansatte.

personalstyringsplanen gjelder for alle ansatte i kommunestyret i kommunen med unntak av fritatte ansatte. Fritatt ansatte er ansatte som stillinger er fylt av en person som tjener på gleden av borough assembly og hvis ansettelsestid bestemmes av borough assembly. Fritatte stillinger er borough manager, borough clerk, borough kasserer, politisjef, klinikk direktør og borough advokat. En fritatt ansatt er omfattet av bestemmelsene i personal management plan unntatt som den ansattes ansettelseskontrakt gir noe annet. Bestemmelser om klage -, disiplinerings-og vurderingsprosedyrer gjelder, bortsett fra at en fritatt arbeidstaker når som helst kan sies opp uten grunn, med mindre det skriftlig fremgår av den ansattes arbeidsavtale noe annet.

(Ord. 11-05, Endret, 06/23/2011; Ord. 92-13, Lagt til, 05/21/1992)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.