Opublikowano Dodaj komentarz

Ross River virus: molecular and cellular aspects of disease pathogenesis

Ross River virus (RRV) to alphavirus przenoszony przez komary pochodzący z Australii i Regionu Zachodniego Pacyfiku i jest odpowiedzialny za kilka tysięcy przypadków ludzkiej choroby RRV (rrvd) rocznie. Choroba obejmuje przede wszystkim zapalenie wielostawowe/bóle stawów, u wielu pacjentów występują również wysypka, bóle mięśni, gorączka i/lub letarg. Objawy mogą być wyniszczające na początku, ale zwykle ustępują w ciągu 3-6 miesięcy. Ostatnie spostrzeżenia na temat relacji RRV-gospodarz, związanej z tym patologii i biologii molekularnej infekcji stworzyły szereg potencjalnych możliwości poprawy leczenia. Chociaż zaproponowano rozwój szczepionek, niewielka wielkość rynku i potencjał wzmocnienia zależnego od przeciwciał (Ade) choroby sprawiają, że takie podejście jest nieatrakcyjne. Najnowsze wgląd w molekularne podstawy RRV-ADE i zdolność wirusa do manipulowania odpowiedziami zapalnymi i odpornościowymi gospodarza stwarzają potencjalne nowe możliwości wynalazku terapeutycznego. Takie interwencje powinny przezwyciężyć wywołane przez wirusa rozregulowanie odpowiedzi gospodarza ochronnego w celu promowania klirensu wirusa i / lub złagodzenia immunopatologii zapalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.