Opublikowano Dodaj komentarz

używanie idei do importowania danych księgi głównej QuickBooks

 Obraz bloga

+ podziel się

jak wiele zmieniło się w księgowości, odkąd Luca Pacioli stworzył pierwszy standard księgi głównej? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA podzieliła się spostrzeżeniami na temat rozwoju księgi głównej na konferencji IDEA Innovations 2017 w Houston, prowadząc uczestników przez ewolucję księgi głównej, sięgającą Pacioliego, znanego również jako ojciec księgowości (ok. 1447-1517).

dzisiejsza Księga główna jest zazwyczaj punktem wyjścia do ogromnej ilości szczegółowych informacji, które mogą być publikowane na poziomie podsumowania z pomocniczych ksiąg szczegółowych. W niektórych branżach lub pakietach oprogramowania (takich jak QuickBooks) trend polega na rejestrowaniu większej ilości szczegółów na poziomie transakcji w księdze głównej. Jednak uzyskanie danych w czytelnym, użytecznym formacie jest wyzwaniem. Cheek pokazał przykład QuickBooks the general Ledger Export. Warunki dotyczące próby są znane większości audytorów.

w małej i średniej firmie brakuje kontroli. Z ograniczonymi pracownikami pełnoetatowymi (EPC) właściciele rekordów i sygnatariusze są tą samą osobą w wielu firmach. Chociaż relacje indywidualne są łatwiejsze,są z natury kontrolowane-i bez monitora. Inną kwestią jest wersja QuickBooks między wydaniami stacjonarnymi i internetowymi. Cheek zwrócił uwagę, że powszechną praktyką jest audyt według numeru transakcji. Aby przeprowadzić audyt według numeru transakcji, musisz znormalizować zestaw danych w IDEA, wizualnie kodując eksport, ponieważ nie można sortować w ten sposób w QuickBooks.

Importowanie danych QuickBooks do IDEA

kroki QUICKBOOKS:

 1. przejdź do „Dostosuj” i dodaj „Trans #” i „konto” jako dodatkową kolumnę.
 2. Eksportuj raport do programu Excel.

kroki pomysłu:

 1. raporty QuickBooks w Excelu nie są „czystym” importem Excela. Z wyglądu są bardziej jak raport drukowany. Aby ułatwić import pomysłu, wykonaj następujące czynności:
  1. Importuj plik Excel (z QB) bez sprawdzania, czy pierwszy wiersz zawiera nazwę pola lub Importuj puste komórki Numeryczne jako 0.
  2. Eksportuj plik utworzony w kroku a do pliku tekstowego o stałej długości.
  3. zaimportuj plik tekstowy o stałej długości za pomocą procesu drukowania / raportu PDF.
 2. Podsumuj według numeru konta, Następnie nazwy konta, a następnie żadnego. Następnie suma przez debet. Potwierdza to kompletność księgi głównej z bilansami próbnymi.
 3. Dołącz saldo początkowe do podsumowanej księgi głównej, używając salda początkowego jako pliku podstawowego.
 4. Scal zawartość numeru konta i nazwy i dołącz wirtualny znak złożony za pomocą: @if (accountnumber<>””, accountnumber, accountnumber2). Następnie dołącz pole do obliczeń oczekiwanego salda końcowego.
 5. przeprowadź nowe połączenie, aby znaleźć saldo kończącego się okresu próbnego. [Uwaga: Pamiętaj, aby dopasować połączony numer konta i wybrać wszystkie rekordy w obu plikach.
 6. Dołącz pole do obliczenia różnicy i Twoje dane są gotowe do dalszej analizy.

aplikacja finansowa (SmartAnalyzer) jest również skuteczna do znajdowania: duplikaty, brakujące wpisy, wpisy specyficzne dla daty, wpisy specyficzne dla czasu i wiele innych atrakcji, takich jak źródło i okres czasopisma. Prawo Benforda można zastosować do znalezienia wartości bezwzględnej.

IDEAScripts może być również używany do wyszukiwania transakcji salda, liczb kończących się na 999 lub 000, kluczowych warunków i kredytów gotówkowych. IDEAScripts są dostępne dla wszystkich obsługiwanych użytkowników idei. Aby dostać się tam od środka IDEA, kliknij kartę „Plik”, a następnie kliknij kafelek” magazyn IDEAScript”.

Specjalne podziękowania dla Danielle Supkis Cheek za podzielenie się swoją wiedzą na ten temat na konferencji IDEA Innovations 2017.

najlepsze praktyki, Pomysł Na CaseWare, Importowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.