Publicerad den Lämna en kommentar

Institutionen för folkhälsovetenskap

matcha Alkoholismbehandlingar till klient heterogenitet

en Multisite klinisk prövning av alkoholbehandling

ingen enskild behandlingsmetod är effektiv för alla personer med alkoholproblem. En mer lovande strategi innebär att patienter tilldelas alternativa behandlingar baserat på specifika behov och egenskaper hos patienter. Project MATCH var en multisite klinisk studie utformad för att testa en serie tidigare hypoteser om hur patientbehandlingsinteraktioner relaterar till resultatet. Två oberoende men parallella matchningsstudier genomfördes, en med klienter rekryterade från öppenvårdsinställningar, den andra med patienter som fick eftervård efter slutenvård. Patienterna tilldelades slumpmässigt Tolvstegs underlättande, kognitiv beteendehantering eller motiverande Förbättringsterapi. Ämnen följdes med tre månaders intervall i ett år efter avslutad 12-veckors behandlingsperiod och utvärderades för förändringar i dricksmönster, funktionell status/livskvalitet och användning av behandlingstjänster. Interaktionseffekter med utvalda patientegenskaper studerades. Project MATCH utformades för att ge ett rigoröst test av nyttan av patientbehandlingsmatchning i allmänhet och har viktiga konsekvenser för klinisk praxis (Project MATCH Research Group, 1993, s. 1130).

projekt MATCH forskargrupp. (1993). Projekt MATCH: Motivering och metoder för en multisite klinisk studie som matchar patienter med alkoholismbehandling. Alkoholism: Klinisk och experimentell forskning, 17, 1130-1145.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.