Publicerad den Lämna en kommentar

Ross River-virus: molekylära och cellulära aspekter av sjukdomspatogenes

Ross River-virus (RRV) är ett myggburet alfavirus som är inhemskt i Australien och västra Stillahavsområdet och ansvarar för flera tusen fall av human RRV-sjukdom (RRVD) per år. Sjukdomen involverar främst polyartrit / artralgi, med många patienter som också uppvisar utslag, myalgi, feber och/eller slöhet. Symtomen kan vara försvagande vid början, men de löser vanligtvis inom 3-6 månader. Nya insikter i RRV-värdförhållandet, associerad patologi och molekylärbiologi av infektion har genererat ett antal potentiella vägar för förbättrad behandling. Även om vaccinutveckling har föreslagits, gör den lilla marknadsstorleken och potentialen för antikroppsberoende förbättring (ade) av sjukdom detta tillvägagångssätt oattraktivt. Nya insikter i den molekylära grunden för RRV-ADE och virusets förmåga att manipulera värdinflammatoriska och immunsvar skapar potentiella nya möjligheter för terapeutisk uppfinning. Sådana ingrepp bör övervinna virusinducerad dysreglering av skyddande värdsvar för att främja viral clearance och/eller förbättra inflammatorisk immunopatologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.