Publicerad den Lämna en kommentar

vetenskaplig Volymavbildning

Pixelbinning

Pixelbinning avser kombinationen av informationen från intilliggande detektorer i en CCD-kamerasensor för att skapa en enda pixel i den inspelade bilden.
till exempel en 2 & gånger; 2 binning samlar elektronerna från en kvadrat med fyra detektorer för att spela in dem i bara en av bildpixlarna. Således ökar intensiteten per pixel i en faktor på (cirka) fyra.
Binning används för att öka Signal-brusförhållandet till kostnaden för att minska Provtagningstätheten (och därmed upplösningen). Det är ett alternativ i vissa mikroskopmodeller och bör registreras korrekt för att få rätt parametrar som beskriver de förvärvade bilderna. I exemplet ovan orsakar inte att binning är aktiv ett fel i Samplingsavstånden på 100% som är avgörande för bildåterställning.
när man beskriver bildmikroskopiska parametrar måste den verkliga fysiska storleken för varje VoXel i bilden anges som Provtagningsavstånd. Binning kommer att öka denna storlek: det är bara ett tekniskt sätt att göra dina voxlar större!!!
vi har ibland sett att de mikroskopiska parametrarna registreras i .stk datafiler inkluderar inte binning, och att z-stepper gör något annat än vad användaren tycker. Noggrann uppmärksamhet att använda rätt parametrar i DeConvolution rekommenderas starkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.